Håkun Djurhuus

Partner


Om Håkun Djurhuus

Uddannelse
Advanced Post Graduate International Arbitration Training 2010
Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse 2006
Møderet, Højesteret 1998
Uddannelse i udlandet 1998
Post Graduate Studies, Environmental Law 1996
Advokat 1992
Cand.jur. 1989

Sprog
Engelsk, Tysk

Håkun Djurhuus er højt specialiseret inden for miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret.

Håkun Djurhuus er leder af Bech-Bruuns miljøretsgruppe og af Bech-Bruuns businessteam; Landbrug og fødevarer.

Han er en særdeles rutineret procedør, og han har procederet flere hundrede sager ved de danske domstole inklusiv Højesteret, ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og ved en række ad hoc- og institutionelle voldgiftsretter. Håkun virker selv som voldgiftsdommer.

Herudover har Håkun en omfattende foredrags- og undervisningsvirksomhed.

Endelig har Håkun modtaget flere hæderslegater, fx Sagførernes Auktioners Legat, som han har modtaget to gange.

Personlige ratings

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating 2017
- Environment

Clients rate Bech-Bruun’s team as being one of ‘the best in the field’ in all aspects of environmental law, including litigation and regulatory matters. Djurhuus successfully represented the Agriculture & Food Council before the High Court of Western Denmark in a dispute with a Danish municipality regarding illegal conditions in an environmental permit. Led by the ‘very skilledHåkun Djurhuus, (...).

Legal500, Environment

Chambers and partners

Chambers Europe Rating 2017
- Public Law

Key contacts include Per Hemmer, Haakun Djurhuus, Hanne Moelbeck, Johan Weihe and Peter Oestergaard Nielsen, who each head different aspects of the department's work.

Chambers and Partners Europe, Public Law

Diverse hverv og medlemskaber

 • Formand, Regeringens Ekspropriationsudvalg
 • Offentlig beskikket ekspertmedlem af Energiklagenævnet
 • Ministerudpeget medlem af Miljøministeriets Ekspertpanel for forenkling af den danske miljø- og naturlovgivning
 • Medlem af Aftagerpanelet på Master i Miljø- og Energiret ved Aarhus Universitet
 • Medlem, Voldgiftsinstituttets udvalg til revision af voldgiftsloven
 • Medlem, Dansk Industri's miljøudvalg
 • Medlem, Dansk Industri’s Miljølovspanel
 • Medlem, Højesteretsskranken
 • Medlem, Advokatrådets Procesretsudvalg
 • Medlem, Danske Advokaters Miljøretsudvalg
 • Medlem, Advokatrådets lovudvalg, det miljøretlige panel
 • Medlem, Danske Procedureadvokater
 • Medlem, Danske Miljøadvokater
 • Medlem, Dansk Forening for Voldgift
 • Medlem, Dansk Selskab for Miljøret
 • Medlem, International Bar Association
 • Bestyrelsesmedlem, Repræsentantskabet for Voldgiftsinstituttet (udpeget af Advokatrådet)
 • Bestyrelsesmedlem, Danske Miljøadvokater
 • Bestyrelsesmedlem, ATV Fonden Jord & Grundvand (udpeget af Advokatrådet)
 • Bestyrelsesmedlem, Jascha Fonden
 • Bestyrelsesmedlem, Selskaberne i SAND-gruppen
 • Redaktør for Tidsskrift for Miljø
 • Censor ved Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Masteruddannelsen i Energi og Miljøret (Aarhus Universitet)

Udgivelser mv.

 • Erhvervsstrafferet
  1. Udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2015, Bog
 • Praktisk voldgiftsret – Med fokus på Voldgiftsinstituttet
  1. Udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2011, Bog
 • Procesdokumenter i civile sager
  1. Udgave, Thomson Reuters, 2011, Bog
 • Proceduren
  3. Udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2009, Bog
 • Miljø for beslutningstagere
  2. Udgave, FSR's Forlag, 1999, Bog
 • Festskrift til juridisk klub
  Finanssektorens Uddannelsescenters Forlag, 1998, Artikel
 • Miljøhåndbog - et værktøj i kreditvurderingen
  Finanssektorens Uddannelsescenters Forlag, 1997, Artikel
 • Kommenterede miljølove
  Schultz' Forlag, 1996, Bog
 • Miljø for beslutningstagere
  1. Udgave, FSRs Forlag, 1995, Bog
 • Der mangler en plan – en debatbog om forurenet jord
  Akademiet for tekniske Videnskaber, ATVs, 1994, Bog
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik