Håkun Djurhuus

Partner


Om Håkun Djurhuus

Uddannelse
Advanced Post Graduate International Arbitration Training 2010
Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse 2006
Møderet, Højesteret 1998
Uddannelse i udlandet 1998
Post Graduate Studies, Environmental Law 1996
Advokat 1992
Cand.jur. 1989

Sprog
Engelsk, Tysk

Håkun Djurhuus er højt specialiseret inden for miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret.

Håkun Djurhuus er leder af Bech-Bruuns miljøretsgruppe og af Bech-Bruuns businessteam; Landbrug og fødevarer.

Han er en særdeles rutineret procedør, og han har procederet flere hundrede sager ved de danske domstole inklusiv Højesteret, ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og ved en række ad hoc- og institutionelle voldgiftsretter. Håkun virker selv som voldgiftsdommer.

Herudover har Håkun en omfattende foredrags- og undervisningsvirksomhed.

Endelig har Håkun modtaget flere hæderslegater, fx Sagførernes Auktioners Legat, som han har modtaget to gange.

Personlige ratings

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating 2016
- Environment

Bech-Bruun’s ‘one-of-a-kind’ team often represents clients at all levels of the Danish court system. Practice head Håkun Djurhuus and the ‘highly skilled’ Hanne Mølbeck have been advising Femern on a number of environmental and regulatory issues on the construction of an immersed tunnel between Germany and Denmark.

Legal500, Environment

Diverse hverv og medlemskaber

 • Ministerudpeget medlem af Miljøministeriets Ekspertpanel for forenkling af den danske miljø- og naturlovgivning
 • Offentlig beskikket ekspertmedlem af Energiklagenævnet
 • • Medlem af Aftagerpanelet på Master i Miljø- og Energiret ved Aarhus Universitet
 • Medlem, Voldgiftsinstituttets udvalg til revision af voldgiftsloven
 • Medlem, Dansk Industri's miljøudvalg
 • Medlem, Dansk Industri’s Miljølovspanel
 • Medlem, Højesteretsskranken
 • Medlem, Advokatrådets Procesretsudvalg
 • Medlem, Danske Advokaters Miljøretsudvalg
 • Medlem, Advokatrådets lovudvalg, det miljøretlige panel
 • Medlem, Danske Procedureadvokater
 • Medlem, Danske Miljøadvokater
 • Medlem, Dansk Forening for Voldgift
 • Medlem, Dansk Selskab for Miljøret
 • Medlem, International Bar Association
 • Bestyrelsesmedlem, Repræsentantskabet for Voldgiftsinstituttet (udpeget af Advokatrådet)
 • Bestyrelsesmedlem, Danske Miljøadvokater
 • Bestyrelsesmedlem, ATV Fonden Jord & Grundvand (udpeget af Advokatrådet)
 • Bestyrelsesmedlem, Jascha Fonden
 • Bestyrelsesformand, H. Daugbjerg A/S
 • Bestyrelsesmedlem, Selskaberne i VEGA Salmon A/S-koncerne
 • Bestyrelsesmedlem, Selskaberne i SAND-gruppen
 • Redaktør for Tidsskrift for Miljø
 • Censor ved Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Masteruddannelsen i Energi og Miljøret (Aarhus Universitet)
 • Bestyrelsesformand, Saltbækvig Digelag

Udgivelser mv.

 • Erhvervsstrafferet
  1. Udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2015, Bog
 • Praktisk voldgiftsret – Med fokus på Voldgiftsinstituttet
  1. Udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2011, Bog
 • Procesdokumenter i civile sager
  1. Udgave, Thomson Reuters, 2011, Bog
 • Proceduren
  3. Udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2009, Bog
 • Miljø for beslutningstagere
  2. Udgave, FSR's Forlag, 1999, Bog
 • Festskrift til juridisk klub
  Finanssektorens Uddannelsescenters Forlag, 1998, Artikel
 • Miljøhåndbog - et værktøj i kreditvurderingen
  Finanssektorens Uddannelsescenters Forlag, 1997, Artikel
 • Kommenterede miljølove
  Schultz' Forlag, 1996, Bog
 • Miljø for beslutningstagere
  1. Udgave, FSRs Forlag, 1995, Bog
 • Der mangler en plan – en debatbog om forurenet jord
  Akademiet for tekniske Videnskaber, ATVs, 1994, Bog
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 25 08 99 44
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik