Håkun Djurhuus

Partner


Om Håkun Djurhuus

Uddannelse
Advanced Post Graduate International Arbitration Training 2010
Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse 2006
Møderet, Højesteret 1998
Uddannelse i udlandet 1998
Post Graduate Studies, Environmental Law 1996
Advokat 1992
Cand.jur. 1989

Sprog
Engelsk, Tysk

Håkun Djurhuus er højt specialiseret inden for miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret.

Håkun Djurhuus er leder af Bech-Bruuns miljøretsgruppe og af Bech-Bruuns businessteam; Landbrug og fødevarer.

Han er en særdeles rutineret procedør, og han har procederet flere hundrede sager ved de danske domstole inklusiv Højesteret, ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og ved en række ad hoc- og institutionelle voldgiftsretter. Håkun virker selv som voldgiftsdommer.

Herudover har Håkun en omfattende foredrags- og undervisningsvirksomhed.

Endelig har Håkun modtaget flere hæderslegater, fx Sagførernes Auktioners Legat, som han har modtaget to gange.

Personlige ratings

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating 2018
- Environment

Bech-Bruun’s environmental practice is ‘among the best’ and provides the full range of services for a broad range of clients, including public sector entities such as the Danish Agriculture and Food Council and the Region Zealand. The five-partner team is led by the ‘very skilled and service-mindedHåkun Djurhuus and Jacob Brandt, who stands out for his ‘strategic mindset and experience from the regulatory side’. The group advised the Municipality of Fredericia in relation to the spillage of liquid fertiliser in the harbour. Other highlights include the department assisting Femern with public law matters regarding the construction of a tunnel; and advising Nord Stream 2 on the construction and operation of two pipelines in the Baltic Sea, including the environmental impact assessment.

Legal500, Environment

Chambers and partners

Chambers Europe Rating 2018
- Public Law

Håkun Djurhuus is particularly known among interviewees as a "really good environmental lawyer" while sources also praise his abilities in public law trials. He is also active in administrative law and often assists with construction matters. He successfully represented Metroselskabet in a Supreme Court case regarding liability for costs incurred in rerouting pipelines around the Cityringen metro construction site.

Chambers and Partners Europe, Public Law

Diverse hverv og medlemskaber

 • Formand, Regeringens Ekspropriationsudvalg
 • Offentlig beskikket ekspertmedlem af Energiklagenævnet
 • Ministerudpeget medlem af Miljøministeriets Ekspertpanel for forenkling af den danske miljø- og naturlovgivning
 • Medlem af Aftagerpanelet på Master i Miljø- og Energiret ved Aarhus Universitet
 • Medlem, Voldgiftsinstituttets udvalg til revision af voldgiftsloven
 • Medlem, Dansk Industri's miljøudvalg
 • Medlem, Dansk Industri’s Miljølovspanel
 • Medlem, Højesteretsskranken
 • Medlem, Advokatrådets Procesretsudvalg
 • Medlem, Danske Advokaters Miljøretsudvalg
 • Medlem, Advokatrådets lovudvalg, det miljøretlige panel
 • Medlem, Danske Procedureadvokater
 • Medlem, Danske Miljøadvokater
 • Medlem, Dansk Forening for Voldgift
 • Medlem, Dansk Selskab for Miljøret
 • Medlem, International Bar Association
 • Bestyrelsesmedlem, Repræsentantskabet for Voldgiftsinstituttet (udpeget af Advokatrådet)
 • Bestyrelsesmedlem, Danske Miljøadvokater
 • Bestyrelsesmedlem, ATV Fonden Jord & Grundvand (udpeget af Advokatrådet)
 • Bestyrelsesmedlem, Jascha Fonden
 • Bestyrelsesmedlem, Selskaberne i SAND-gruppen
 • Redaktør for Tidsskrift for Miljø
 • Censor ved Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Masteruddannelsen i Energi og Miljøret (Aarhus Universitet)

Udgivelser mv.

 • Karnovs Erhvervsjura: Beskyttelse af det ydre miljø
  Karnov, 2018, Artikel
 • Erhvervsstrafferet
  1. Udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2015, Bog
 • Praktisk voldgiftsret – Med fokus på Voldgiftsinstituttet
  1. Udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2011, Bog
 • Procesdokumenter i civile sager
  1. Udgave, Thomson Reuters, 2011, Bog
 • Proceduren
  3. Udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2009, Bog
 • Miljø for beslutningstagere
  2. Udgave, FSR's Forlag, 1999, Bog
 • Festskrift til juridisk klub
  Finanssektorens Uddannelsescenters Forlag, 1998, Artikel
 • Miljøhåndbog - et værktøj i kreditvurderingen
  Finanssektorens Uddannelsescenters Forlag, 1997, Artikel
 • Kommenterede miljølove
  Schultz' Forlag, 1996, Bog
 • Miljø for beslutningstagere
  1. Udgave, FSRs Forlag, 1995, Bog
 • Der mangler en plan – en debatbog om forurenet jord
  Akademiet for tekniske Videnskaber, ATVs, 1994, Bog
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik