Anders Oreby Hansen

Partner


Om Anders Oreby Hansen

Uddannelse
Møderet, Landsret 1994
Advokat 1994
Cand.jur. 1991

Sprog
Engelsk

Anders Oreby Hansen har omfattende og mangeårig ekspertise inden for dansk og international skatteret.

Anders repræsenterer primært amerikanske, europæiske og skandinaviske multinationale koncerner som investerer i eller driver forretning i Danmark. Anders bistår endvidere en række partnerejede virksomheder samt high net worth-klienter.

Han beskæftiger sig især med strategier og konflikthåndtering i relation til koncerners transfer pricing-forhold samt M&A skatteplanlægning, omstrukturering af danske og udenlandske koncerner, internationale skatteforhold, M&A real estate og almindelig erhvervsrådgivning.

Herudover er han en hyppigt brugt foredragsholder og underviser for en række private og offentlige virksomheder og organisationer i Danmark og udlandet.

Personlige ratings

Chambers and partners

Chambers Europe Rating 2018
- Tax

Anders Oreby Hansen is an experienced tax lawyer, acting for a range of companies in Denmark and abroad. He advises on transfer pricing and frequently handles tax issues related to cross-border M&A, recently representing Bending Spoons on the tax aspects of its merger with an Italian company. Sources describe him as "practically oriented with a keen business focus," in addition to having a skill for "interpreting the market."

Chambers and Partners Europe, Tax

Chambers and partners

Chambers Global Rating 2015
- Tax

Anders Oreby Hansen is noted for his abilities in handling international investment and M&A matters, and is described by clients as "intelligent, systematic and responsive." Other sources value his "ability to think outside the box and come up with solutions."

Chambers and Partners Global, Tax

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating 2018
- Tax

One of the best’, Bech-Bruun fields a five-partner tax department with an excellent reputation in litigious matters, including transfer pricing disputes. It remains active in relation to M&A deals and corporate reorganisations. Anders Oreby Hansen is a ‘first-class lawyer’.

Legal 500, Tax

Who's Who Legal

Who's Who Rating 2014
- Tax

At Bech-Bruun’s office in Copenhagen, Anders Oreby Hansen is the “go-to practitioner in Denmark”. With over two decades of experience representing US, EU and Scandinavian multinational clients, he is considered a leader in his field and an “international authority” on corporate taxation.

Who's Who, Legal Market Analysis, Corporate Tax

Diverse hverv og medlemskaber

 • Hovedredaktør for "Dobbeltbeskatning" (Magnus Informatik A/S)
 • Administrator, Otto og Gerda Bings mindelegat
 • Medlem, Advokatrådets skatteudvalg
 • Medlem, DIs skattepanel
 • Medlem, Redaktionsudvalget for Skat Udland
 • Medlem, Redaktionsudvalget for Tidsskrift for Skatteret
 • Medlem, International Fiscal Association (IFA)
 • Medlem, Danmarks Skatteadvokater
 • Medlem, Dansk Skattevidenskabelig Forening
 • Medlem, American Bar Association

Udgivelser mv.

 • Krav på prøvelse af anmodning om udveksling af skatteoplysninger
  Karnov Group, Skat Udland, (6 sider), 2017, Artikel
 • Danish Authorities Set To Reduce Fines In Cases With Missing Or Incomplete TP Documentation
  Wolters Kluwer: Global Tax Weekly, issue 234, (4 sider), 2017, Artikel
 • The Danish approach to transfer pricing
  Transfer Pricing International Journal (Bloomberg BNA), (4 sider), 2014, Artikel
 • Danske og udenlandske exits
  INSPI i Signatur, (1 sider), 2014, Artikel
 • Kursgevinstloven med kommentarer
  3. Udgave, Djøf Forlag, (831 sider), 2014, Bog
 • CFC-regler på tynd is?
  1. Udgave, Skat Udland, (10 sider), 2012, Artikel
 • Hvad er transfer pricing?
  1. Udgave, INSPI nr. 3, 2012, (9 sider), 2012, Artikel
 • Transfer Pricing International Journal 2012 – Denmark
  Transfer Pricing International Journal, 2012, Artikel
 • Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger
  Månedens Fokus – International Skat, (13 sider), 2012, Artikel
 • CFC-BESKATNING: Status og overvejelser
  INSPI, 2012, Artikel
 • Beneficial ownership of Danish deemed dividend distributions
  International Tax Review, 2012, Artikel
 • Danish Tax Authorities Prevail in New Remarkable Beneficial Ownership Ruling
  Practical European Tax Strategies, 2011, Artikel
 • Tonnageskattelovens krav om dansk drift
  Skat Udland/Magnus Informatik, (4 sider), 2011, Artikel
 • New Expatriate Tax Rules Take Effect
  Tax Notes Int., 2011, Artikel
 • A look at Denmark’s Newly Passed Tax Reform
  Tax Notes Int., 2009, Artikel
 • Rekonstruktion af virksomheder – Når SKAT er med som blind makker
  1. Udgave, Magnus Informatik, 2009, Bog
 • Transfer Pricing i Praksis
  1. Udgave, Magnus Informatik, 2008, Bog
 • Parliament Reviews Bill to Terminate Tax Treaties
  Tax Notes international, 2007, Artikel
 • Tax Council Rules on Treatment of Foreign Real Estate Income
  Tax Notes International, 2007, Artikel
 • Denmark Taking Steps to Terminate Tax Treaty With France
  Tax Notes International, 2007, Artikel
 • TP-dokumentationsregler i et internationalt perspektiv
  Skat Udland, 2007, Artikel
 • Tax Reform Focuses On Interest Limitations, CFC Rules
  Tax Notes Int., 2007, Artikel
 • Aktieordninger
  Skat Udland, 2006, Artikel
 • Ny protokol til den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverneskomst
  Skat Udland, 2006, Artikel
 • Årsregnskab i fremmed valuta
  Skat Udland, 2005, Artikel
 • Denmark in International Tax Planning
  IBDF (Holland), (368 sider), 2005, Bog
 • Kursgevinstloven med kommentarer
  2. Udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004, Bog
 • Grænseoverskridende Aktielønsordninger
  Revision & Regnskabsvæsen, 2003, Artikel
 • The Danish Rules on Group Consolidation
  International Tax Notes, 2003, Artikel
 • Fradrag for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger
  Revision & Regnskabsvæsen, 2003, Artikel
 • Udenlandsk indkomst & hybride selskaber
  Skat Udland, 2003, Artikel
 • Omlægning af indkomst- og regnskabsår
  Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2003, Artikel
 • Lempelsesmetoder i dobbeltbeskatningstilfælde
  INSPI, 2003, Artikel
 • OECD-modeloverenskomsten 2003
  Skat Udland, 2003, Artikel
 • Omkostningsfordeling i koncernforhold
  Skat Udland, 2003, Artikel
 • Lempelse af dobbeltbeskatning
  Magnus Informatik, 2002, Bog
 • Danmark som Holding Land
  Revision & Regnskabsvæsen, nr. 11, 2000, Artikel
 • 130 Practical aspects of setting up holding companies in Denmark
  European Taxation, 2000, Artikel
 • Option schemes – taxation under Danish law
  European Counsel, 2000, Artikel
 • 14 Fradragsvilkår for fredede bygninger
  Ejendomsmægleren, 2000, Artikel
 • De nye regler om køberetter til medarbejdere omfattet af Ligningslovens § 28
  TfS, 1999, Artikel
 • Tynd kapitalisering – opgørelse af gæld og egenkapital
  Skat Udland, 1999, Artikel
 • Intra-group Dividends
  European Counsel, (1 sider), 1999, Artikel
 • Companies taxation & taxation of dividends –holding company and group structures
  International Company and Commercial Law Review, 1999, Artikel
 • Fradrag for vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifter vedr. fredede bygninger
  BYFO, 1999, Artikel
 • Recent developments in Danish tax law
  ICCLR, 1998, Artikel
 • Dansk beskatning af pensioner til udenlandsdanskere
  Skat Udland, 1998, Artikel
 • Fradrag for vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifter vedr. fredede bygninger
  TfS, 1998, Artikel
 • Omfanget af erhvervsdrivendes oplysnings- og udleveringspligt
  TfS, 1998, Artikel
 • Kursgevinstloven med kommentarer
  14. Udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998, Bog
 • Fradrag for bestikkelse
  TfS, 1997, Artikel
 • OECD’s retningslinjer vedrørende omkostnings-fordelingsaftaler
  TfS, 1997, Artikel
 • Undtagelse for ejendomsvurdering efter vurderingsloven
  TfS, 1997, Artikel
 • Afskrivningsberettigede driftsmidler
  TfS, 1996, Artikel
 • Mere om renteberegning af lån i koncernforhold
  TfS, 1996, Artikel
 • Den skattemæssige behandling af koncerninterne tjenesteydelser
  TfS, 1996, Artikel
 • Fordeling af koncernudgifter
  TfS, 1996, Artikel
 • Værdiansættelse af medarbejderaktieordninger
  TfS, 1996, Artikel
 • Renteberegning af lån i koncernforhold
  TfS, 1995, Artikel
 • Identitetsspørgsmål og aktualitetskrav i relation til ejendomsavancebeskatningslovens § 11
  TfS, 1995, Artikel
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik