Kompetenceudvikling - studerende

Som studerende har du mulighed for at deltage i et uddannelsesforløb, der udelukkende er målrettet vores studenter. Gennem Bech-Bruun Academy kan du følge kurser, som du både får gavn af i forhold til dit arbejde og dit studie, og du kan deltage i eksamensforberedelse og workshops, hvor vores erfarne jurister underviser og giver gode råd til eksamen.

Opgaver og arbejdstid
Som stud.jur. bliver du tilknyttet en af vores 12 juridiske faggrupper, hvor du får mulighed for at omsætte teori til praksis. Du kommer til at arbejde med mange spændende og udfordrende opgaver, som modsvarer dit kompetenceniveau. For eksempel:

 • Juridisk sagsbehandling, herunder forberedelse af retssager.
 • Juridiske undersøgelser og udarbejdelse af notater.
 • Forberedelse til og deltagelse i retsmøder.
 • Informationssøgning, herunder juridisk litteratursøgning.
 • Bidrag til Bech-Bruuns nyhedsbrev Update.

Arbejdstid
Arbejdstiden er cirka 10-15 timer om ugen og er typisk fordelt på to hverdage. I eksamensperioder er vi fleksible med hensyn til at tilrettelægge din arbejdstid.

Medarbejderudviklingssamtale
Alle studenter tilbydes medarbejderudviklingssamtaler. Efter tre måneder bliver du inviteret til din første samtale, hvor du og den studenteransvarlige drøfter, hvordan du er kommet fra start, og om du har fået den nødvendige introduktion og oplæring.  

Under medarbejderudviklingssamtalerne drøfter I din arbejdsindsats, fremtidige arbejdsopgaver, forventninger og trivsel og din personlige og faglige udvikling i Bech-Bruun. I kan også vende spørgsmål om kursusfag, udlandsophold og andre karrierevalg.

Rokeringsordning
Som student i Bech-Bruun har du mulighed for at rokere faggruppe, så du får et bredere indblik i de forskellige retsområder i Bech-Bruun. Det vil typisk ske i forbindelse med studieorlov eller efter en længere periode i en faggruppe.

Eksamensrelevante workshops
Bech-Bruun Academy tilbyder eksamensrelevante workshops for vores studerende og deres læsemakkere. En workshop kan for eksempel være en halv dags spørgetime eller opgavegennemgang, der er planlagt efter ønsker og behov. Underviserne er typisk yngre advokater.

Specialekontor
Som studerende hos Bech-Bruun kan du skrive dit bachelorprojekt og speciale hos os. Vi stiller kontor og computer til rådighed for dig og en eventuel specialemakker. Vores jurister stiller gerne op, hvis du har brug for sparring om valg af specialeemne eller for at drøfte relevante problemstillinger. Du kan selvfølgelig frit benytte vores bibliotek og juridiske databaser til informationssøgning.

Studenteransvarlig
Hver faggruppe har en studenteransvarlig, der har ansvaret for studenternes trivsel og udvikling. Den studenteransvarlige er med til at sikre, at du falder godt til i faggruppen socialt og fagligt, og at du løbende udvikler dine kompetencer. For eksempel ved at sikre en fornuftig opgavesammensætning og udvikling i sværhedsgrad og opgavetyper.

Den studenteransvarlige holder medarbejderudviklingssamtaler med dig og skal sikre, at du får tilstrækkelig instruktion og løbende feedback.

Uddannelseskort
I Bech-Bruun har vi et uddannelseskort for studenter, som bruges til at synliggøre alle de studenterrelaterede opgaver, der er i faggrupperne. Dermed sikrer vi, at dine opgaver løbende stiger i sværhedsgrad og bredde. Uddannelseskortet bliver brugt på medarbejderudviklingssamtaler til at tilrettelægge dit arbejde.

Bech-Bruun Academy
Gennem Bech-Bruun Academy får alle medarbejdere mulighed for at udvikle sig i forhold til jobprofil, ansvarsområde og udviklingsplan. Bech-Bruun Academy tilbyder forskellige undervisningsprogrammer, kurser, foredrag og gåhjemmøder, der tilrettelægges efter medarbejdernes efterspørgsel og behovet for de kompetencer, der skal understøtte vores strategiske mål og visioner.

I 2017 har vi lanceret et nyt obligatorisk udviklingsforløb for vores stud.jur.er. Det skal give dem værktøjer til at kunne leve op til deres egne ambitioner om at kunne levere den unikke præstation, samtidig med at de fungerer godt i deres dagligdag. Forløbet tager afsæt i mental robusthed, men tager også fat i eksamenstræning, samarbejde, trivsel, motivation og overgangen fra studieliv til arbejdsliv. Desuden er der henover hele året tilbud om individuelle samtaler.

 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik