Konkurrenceretsøkonomi

Vi er eksperter inden for:

 • De økonomiske aspekter af dominerende virksomheders prissætning
 • Beregninger i relation til dominerende virksomheders rabatsystemer
 • Opgørelse af dominerende virksomheders konkurrenceretlige omkostninger
 • Rådgivning om økonomiske forhold ved compliance-programmer for dominerende virksomheder
 • Økonomisk analyse ved fusionsvurdering
 • Forhold vedrørende tabsopgørelser i kølvandet på overtrædelse af konkurrencereglerne
 • Økonomiske effektvurderinger
 • Markedsafgrænsningers økonomiske forhold
 • Præsentation af beregninger for konkurrencemyndigheder og domstole

Hvordan kan vi hjælpe?
Konkurrenceretten i både Danmark og EU har de seneste 10 år udviklet sig i retning af en mere og mere økonomisk baseret vurdering, herunder en økonomisk vurdering af, hvordan en given adfærd eller aftale påvirker konkurrencen og strukturen på et marked. Dette gælder især for vurderingen af dominerende virksomheders prissætning og rabatsystemer, som i højere grad beror på en opgørelse af særlige konkurrenceretlige omkostninger, samt i relation til fusionsvurderinger.

Vi har mange års erfaring med at opgøre dominerende virksomheders konkurrenceretlige omkostninger. Dette gør os i stand til i et samarbejde mellem vores økonomer og jurister at udarbejde en compliance-strategi for dominerende virksomheder, som både er baseret på en økonomisk korrekt opgørelse af de konkurrenceretlige omkostninger, og som er i overensstemmelse med gældende ret. Ligeledes har vi erfaring med for konkurrenter til dominerende virksomheder at vurdere, om dominerende virksomheder prissætter og agerer i overensstemmelse med konkurrencereglerne, eller misbruger deres dominerende stilling.

Vi har også ekspertise inden for vurdering af fusioner, dvs. hvorvidt en fusion forventes at medføre prisstigninger på markedet.

I relation til alle områderne ovenfor har vi erfaring med at præsentere disse beregninger og analyser for både myndigheder og domstole.

 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik