Corporate forsikring

Vi er eksperter inden for:

 • M&A-processer, herunder køber- og sælger-due diligence
 • Aftaledokumenter, herunder købsaftaler for aktiehandler og bestandsoverdragelser i form af aktivhandler
 • Anmeldelse af ændringer i og ansøgning om tilladelse til at købe kvalificerede ejerandele
 • Ansøgning om tilladelse til sammenlægning af forsikringsselskaber og overdragelse af forsikringsbestande
 • Anmeldelse af nye direktører og bestyrelsesmedlemmer.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi har stor erfaring med at rådgive danske og udenlandske forsikringsselskaber i forbindelse med opkøb, salg og sammenlægning af forsikringsselskaber og pensionskasser og om overdragelse af forsikringsbestande. Vi har særlig erfaring med grænseoverskridende transaktioner inden for forsikringsbranchen.

Vores kompetencer omfatter alle områder af organisationstilpasninger i forsikringsselskaber og –koncerner. Vi har indsigt i samspillet mellem de selskabsretlige og de regulatoriske krav og har gode relationer til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, som sikrer smidig sagsbehandling.

Udfordringer på området
Køb, salg og sammenlægning af forsikringsselskaber og overdragelse af forsikringsbestande kræver særlig tilladelse fra Finanstilsynet efter lov om finansiel virksomhed. Hvis overdragelsen er grænseoverskridende, indebærer proceduren involvering af finanstilsyn i andre EU/EØS-lande.

Visse organisationstilpasninger kræver også anmeldelse til myndighederne. For eksempel skal ændringer i kvalificerede ejerandele og indirekte ejerandele anmeldes og i visse tilfælde tillades af Finanstilsynet, ligesom anmeldelse af nye direktører og bestyrelsesmedlemmer skal opfylde Finanstilsynets fit & proper-krav om egnethed og hæderlighed.

Emneord

Vores ratings

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating 2017
-  Insurance

Having ‘a strong knowledge of the insurance industry’, Bech-Bruun covers all non-contentious insurance and reinsurance matters, as well as litigation and mediation. ‘Preferred partnerAnne Buhl Bjelke and Jes Anker Mikkelsen have been representing the accountants in two professional indemnity lawsuits regarding the collapse of Eik Banki. Henrik Valdorf-Hansen leads the practice.

Legal 500, Insurance

 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik