Forsvar og sikkerhed

Vi er eksperter inden for:

 • Rådgivning om deltagelse i udbud af kontrakter med Forsvaret
 • Kontraktindgåelse og -forhandling med Forsvaret
 • Klager over udbudsprocesser i strid med Forsvarsdirektivet, EUF-Traktaten eller de udbudsretlige principper

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi har nogen af Danmarks førende eksperter i udbudsret med speciale i forsvarsindkøb og -kontrakter, og vi rådgiver om alle aspekter inden for udbudsretten i relation hertil. Vi rådgiver i den forbindelse inden for en bred vifte af sektorer såsom våbenproduktion, fly, helikoptere, lastbiler, opbygninger og infrastruktur.

Vores klienter er nationale og internationale aktører i forbindelse med deres deltagelse i udbud, udarbejdelse af tilbud, opfyldelse af krav til egnethed og konditionsmæssighed samt tilbudsoptimering. Vores rådgivning relaterer sig både til direkte tilbud såvel som i relation til mellemstatslige kontrakter.

Vi har en meget væsentlig erfaring med retssager om udbudsretlige tvister for vores klienter ved domstole i Danmark og EU samt ved Klagenævnet for Udbud.

Udfordringer på området
Udbud og kontraktindgåelse inden for området af Forsvar og sikkerhed er særligt reguleret af Forsvarsdirektivet, ligesom området er stærkt påvirket af væsentlige økonomiske og politiske interesser. På den baggrund stilles der særlige krav til aktørerne, og formålet med udbudsreglerne er i den forbindelse at sikre, at konkurrencen blandt virksomhederne ved udbud i EU er lige og gennemsigtig.

I de senere år er fokus på udbudsreglerne steget markant, hvilket skyldes en væsentligt øget konkurrence mellem aktørerne. Dette medfører øgede krav til de nationale myndigheder om overholdelse af udbudsreglerne og sikring af lovlige, rimelige og relevante kontraktvilkår. Forhold som løbende bliver efterprøvet gennem søgsmål ved klagenævn og domstole.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik