Persondata

Vi er eksperter inden for: 

 • Complianceprogrammer
 • Persondata-mapping
 • Gap-analyser
 • Internationale dataoverførsler, herunder BCR
 • Persondatasikkerhedsbrud
 • Whistleblower-programmer
 • Outsourcing 
 • Behandling af medarbejderoplysninger 
 • Brug af cookies
 • Persondata i markedsføringskampagner
 • Kundedata og virksomhedsoverdragelser
 • Persondataretlig due diligence
 • Persondataretlig audit
 • Databehandleraftaler
 • Samtykkeerklæringer
 • Anmeldelser til Datatilsynet
 • Cloud computing.

Hvordan kan vi hjælpe?
Persondataforordningen, sikkerhedsbrud, whistleblower-programmer, indsamling og beskyttelse af følsomme personoplysninger og sektorspecifik lovgivning. Der er stort fokus på det persondataretlige område, og det kan have stor og kritisk betydning for både virksomheder og offentlige organisationer, hvis lovgivningen ikke overholdes.

Vores klienter er danske virksomheder, internationale koncerner med hovedsæde eller datterselskaber i Danmark og offentlige virksomheder. Vi har stor erfaring med at rådgive klienter i samspillet mellem persondataret og særlovgivning, herunder lov om finansiel virksomhed, sundhedsloven og markedsføringsloven.

For mange organisationer starter persondatacompliance med at skabe sig et overblik over, hvilke personoplysninger organisationen behandler i sine forretningsprocesser – persondata mapping. Vi kan som noget unikt for advokathuse tilbyde vores egen it-understøttelse af denne proces. Med Pactius Privacy-modulet tilbyder vi klienter en praktisk orienteret, let tilgængelig og prisbillig løsning til at løse udfordringen med at dokumentere compliance i praksis. Vi har rådgivet om juridiske problemstillinger inden for persondata, siden området blev lovreguleret og har de seneste år hjulpet organisationer – fra C20 selskaber til offentlige myndigheder – med at forberede sig til persondataforordningen.

Vi kan derfor hjælpe jer med at sikre, at I overholder lovgivningen, fx ved at tilbyde en persondataretlig foranalyse, hvor vi identificerer jeres nuværende complianceniveau, laver en gap-analyse i forhold til kravene i persondataforordningen og giver konkrete, handlingsanvisende anbefalinger på de områder, hvor det er nødvendigt.

Vi udbyder også en DPO-uddannelse til de organisationer, som er forpligtet til eller frivilligt vælger at udpege en DPO. Uddannelsen kan også bruges af organisationer, der ikke skal have en DPO, men ønsker en af de mest grundige uddannelser i persondataret på kursusmarkedet.

Udfordringer på området
I takt med den store globale udvikling digitalt og online har beskyttelse af personoplysninger fået en stadig stigende rolle. Mange virksomheder og offentlige myndigheder oplever, at persondatalovens regler er komplicerede, begrænsende og svære at bruge i praksis. Udfordringerne er især store for internationale koncerner, som både skal overholde lovgivningen i forskellige lande og fastlægge et ensartet niveau for virksomhedens behandling af persondata.

Den nye persondataforordning træder i kraft 25. maj 2018 og afløser det nuværende persondata-direktiv og dermed den danske persondatalov. Persondataforordningen vil stille skrappere krav til organisationerne, både som dataansvarlige og databehandlere – og sanktionerne for overtrædelse skærpes markant for private virksomheder. Bøderne kan være op til 20.000.000 euro eller 4 procent af koncernens globale årlige omsætning.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik