Hvidvask

Vi er eksperter inden for:

 • Udarbejdelse af complianceprogrammer i forhold til hvidvaskloven
 • Implementering gennem rådgivning og uddannelse
 • Myndighedskontakt ved eventuelle overtrædelser af loven
 • Strafferetlige spørgsmål i forbindelse med hvidvaskloven.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi kan hjælpe med at skræddersy det complianceprogram, der er det rigtige, nødvendige og tilstrækkelige for jer.

Vi kan tilbyde at bistå med alle dele i arbejdet med et program, dvs.: 

 • Foretage indledende risikovurdering
 • Formulere complianceprogrammet
 • Assistere med den organisatoriske forankring
 • Udforme regler og anvisninger
 • Revidere personalehåndbog, ansættelsesbreve, salgs- og leveringsbetingelser mv.
 • Etablere en whistleblowerfunktion i virksomheder med mere end fem medarbejdere
 • Undervise medarbejdere
 • Kontrollere, at programmet faktisk efterleves
 • Evaluere og revidere programmet.

Vi kan også levere et selvstændigt helbredstjek på organisationens nuværende complianceniveau, fx gennem kontrol af allerede etablerede programmers virkning og efterlevelse.

Branchens udfordringer
Virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, skal udvikle og implementere et program, der opfylder lovens krav. Det gælder fx virksomheder i den finansielle sektor, ejendomsmæglere samt virksomheder, der driver virksomhed med udlån og finansiel leasing.

Flere af de virksomheder, der er omfattet af loven, skal være registreret hos Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen. Nogle af dem skal udpege særligt ansvarlige for indsatsen mod hvidvask. De skal vedligeholde et program, der lever op til lovens krav, og være i stand til at dokumentere deres efterlevelse. Det må forventes, at kontrollen med overholdelsen af reglerne vil blive ganske intensiv, og at bødeniveauet for overtrædelser af lovgivningen vil blive ganske højt.

Alt dette kalder på et professionelt complianceprogram, der skal tage udgangspunkt i en grundig analyse af jeres behov, den virkelighed I arbejder i, og de særlige risici jeres organisation er udsat for.

 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik