Compliance & interne undersøgelser

Vi er eksperter inden for:

 • Compliance-analyser
 • Compliance-programmer
 • Legal risk-management
 • Interne undersøgelser/advokatundersøgelser
 • Whistleblower-ordninger
 • Corporate Governance
 • CSR-programmer
 • Leverandørtjek
 • Emergency Service/krisehåndtering
 • Erhvervsstrafferet & Straffeproces. 

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi giver en komplet tilgang til compliance og interne undersøgelser. Vi tilbyder en bred vifte af compliance-værktøjer, herunder compliance- og risikoanalyser, leverandørtjek, udarbejdelse og implementering af compliance-programmer og politikker. Derudover leverer vi uddannelse af medarbejdere og ledere – enten som en standardløsning eller skræddersyet til den enkelte organisation.

Vi rådgiver om compliance i forhold til lovgivningsmæssige krav og branchestandarder og hjælper din organisation med at få et overblik og identificere væsentlige højrisikoområder samt med at prioritere indsatsen fremadrettet.

Vores team består af højt kvalificerede og erfarne jurister inden for compliance og undersøgelser. Teamet arbejder tæt sammen med specialister fra alle relevante fagområder.

Vores rådgivere er blandt de mest anerkendte specialister i Danmark, og de har stor erfaring og viden om aktuelle udfordringer og muligheder inden for området, og hvordan man som organisation håndterer dem.

Branchens udfordringer 
Danske organisationer skal være opmærksomme på den danske lovgivning samt branchestandarder, der bliver stadigt mere omfattende og komplekse, og på udenlandsk lovgivning, der i takt med øget globalisering og skrappere sanktioner får større betydning for danske organisationer.

Mange organisationer mangler overblik over eksisterende forretningsgange og compliance-niveau, og de efterspørger hjælp til risikoanalyser og til at udarbejde og implementere compliance-programmer. Hertil kommer rutiner til kontrol af, at fastlagte politikker og procedurer overholdes, samt dokumentation af compliance.

Er skaden først sket, yder vi bistand både internt og eksternt. Vores interne bistand kan fx omfatte rådgivning om krisehåndtering, en undersøgelse og klarlægning af, hvad der er foregået, og kortlægning af mulige reaktioner for at begrænse skadens omfang. Eksternt varetager vi forholdet til berørte personer og myndigheder.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik