Service og rådgivning

Vi er eksperter inden for:

 • Valg af virksomhedsform
 • Selskabs- og aktionærforhold 
 • Omstruktureringer, joint ventures og fusioner 
 • Arbejds- og ansættelsesret 
 • Forhold inden for fast ejendom 
 • Konkurrence- og udbudsret 
 • Kontraktudarbejdelse, herunder aktionær-, konsortie-, partner- og konsulentaftaler 
 • Immaterielle rettigheder 
 • Persondata 
 • Compliance-programmer 
 • Outsourcing 
 • Corporate Social Responsibility (CSR).

Hvordan kan vi hjælpe?
Som et full service advokatfirma med stor kommerciel forståelse har vi i mange år rådgivet nogle af Danmarks førende konsulentvirksomheder og en lang række små og mellemstore rådgivningsvirksomheder om juridiske og kommercielle forhold.

Vi har stor erfaring med at udarbejde partnerkontrakter og andre former for ejeraftaler, så bestemmelser om for eksempel aflønning og overskudsfordeling understøtter virksomhedens forretningsmodel.

Vores rådgivning inden for kontraktforhold sikrer blandt andet, at din virksomheds risici afdækkes inden for jeres fastlagte risikoprofil.

Vi har langvarige relationer til mange af vores klienter, men løser også ad hoc-opgaver. For eksempel i forbindelse med sammenlægninger og ændringer i virksomheders ejerkreds.

Branchens udfordringer
Finanskrisen og den øgede globalisering har ændret de forhold, service- og rådgivningsbranchen opererer under. Dertil kommer et øget fokus på rekruttering og fastholdelse, fordi branchens videntunge nøglemedarbejdere og partnere er dyre at miste og erstatte.

Fælles for alle professionelle rådgivningsvirksomheder er behovet for juridisk rådgivning om især erhvervsret og ansættelsesret, som gør dem i stand til uforstyrret at drive og udvikle deres forretning.

Vores styrke ligger i vores store kendskab til branchen og dens udfordringer og muligheder.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik