Landbrug og fødevarer

Vi er eksperter inden for:

 • Mærkning og markedsføring, herunder grøn markedsføring 
 • Beskyttelse af immaterielle rettigheder 
 • Regulatoriske forhold 
 • Risk management og compliance-programmer 
 • Fortolkning af EU-forordninger og kontakt til EU-Kommissionen 
 • Tilbagekaldelse (recall) og produktansvar 
 • Transportansvar 
 • Kontakt til offentlige myndigheder, for eksempel ved fødevarekontroller 
 • Udarbejdelse af kontrakter, for eksempel udviklings- og leverandørkontrakter 
 • Salgs- og leveringsbetingelser.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi rådgiver store og små virksomheder i landbrugs- og fødevaresektoren, for eksempel andelsselskaber, rådgivningscentre, produktionsvirksomheder og virksomheder inden for engros- og detailhandlen.

Vores landbrug- og fødevareteam rådgiver om alle landbrugs- og fødevarerelaterede emner gennem hele værdikæden, lige fra råvarer over forarbejdning til mærkning, markedsføring og beskyttelse af immaterielle rettigheder.

Vi har desuden stor viden om de EU-regler, der gælder for området, og kan derfor blandt andet hjælpe med at tolke og overholde regler for støtteordninger.

Branchens udfordringer
Landbruget gennemgår i disse år en omfattende udvikling. Liberaliseringen af landbrugsloven i 2010 giver en række nye muligheder for at eje og drive landbrug, og der er lagt op til en konsolidering i branchen og optimering af bedrifterne.

Desuden er reguleringen af branchen meget fintmasket, både nationalt og på EU-niveau. Det kræver derfor konstant fokus at holde sig opdateret om reglerne om for eksempel fødevaresikkerhed, foderstoffer, tilsætningsstoffer, GMO-fødevarer, functional foods, mærkning og markedsføring.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik