Forsikring & Pension

Vi er eksperter inden for:

 • Regulatoriske forhold
 • Retssagsbehandling og tvisteløsning, både skade- og livsforsikringsprodukter
 • Forsikringsdistribution, herunder formidlingsaftaler samt registrering og tilladelser
 • Overdragelse af forsikringsbestande
 • L/P-investeringer
 • Corporate forsikring
 • Anmeldelse af ændringer i og ansøgning om tilladelse til at købe kvalificerede ejerandele
 • Tilpasning af skade- og livsforsikringsprodukter
 • Compliance
 • Hvidvaskforanstaltninger
 • Kontakt til tilsynsmyndighederne.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi har stor erfaring med at rådgive danske og udenlandske forsikringsselskaber i forbindelse med opkøb, salg og sammenlægning af forsikringsselskaber og pensionskasser og om overdragelse af forsikringsbestande. Vi har særlig erfaring med grænseoverskridende transaktioner inden for forsikringsbranchen.

Vores kompetencer omfatter alle de juridiske udfordringer, som skade-, livsforsikringsselskaber og pensionskasser møder. Vi har indsigt i samspillet mellem de selskabsretlige, foreningsretlige og de regulatoriske krav og har gode relationer til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, som sikrer smidig sagsbehandling.

Køb, salg og sammenlægning af forsikringsselskaber og overdragelse af forsikringsbestande kræver særlig tilladelse fra Finanstilsynet efter lov om finansiel virksomhed. Hvis overdragelsen er grænseoverskridende, indebærer proceduren involvering af finanstilsyn i andre EU/EØS-lande.

Visse organisationstilpasninger kræver også anmeldelse til myndighederne. For eksempel skal ændringer i kvalificerede ejerandele og indirekte ejerandele anmeldes og i visse tilfælde tillades af Finanstilsynet, ligesom anmeldelse af nye direktører og bestyrelsesmedlemmer skal opfylde Finanstilsynets fit & proper-krav om egnethed og hæderlighed.

Branchens udfordringer
De regulatoriske rammer for den finansielle sektor ændrer sig konstant, og den nye lovgivning påvirker den måde, forsikrings- og pensionsvirksomhed drives på. Det har resulteret i en intensiveret dialog med tilsynsmyndighederne og større fokus på intern compliance.

De mange måder at formidle forsikrings- og pensionsprodukter stiller også krav til indhold og opfølgning på aftaler med samarbejdspartnere, ligesom det øgede anvendelsesområde for brug af persondata medfører særskilte dataretsudfordringer.

Emneord

Vores ratings

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating 2017
-  Insurance

Having ‘a strong knowledge of the insurance industry’, Bech-Bruun covers all non-contentious insurance and reinsurance matters, as well as litigation and mediation. ‘Preferred partnerAnne Buhl Bjelke and Jes Anker Mikkelsen have been representing the accountants in two professional indemnity lawsuits regarding the collapse of Eik Banki. Henrik Valdorf-Hansen leads the practice.

Legal 500, Insurance

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating 2017
-  Dispute resolution

Bech-Bruun primarily handles insurance, shipping and construction disputes. Mogens Gaarden has been representing a former boardmember of Roskilde Bank in a DKK1bn dispute concerning the bank’s collapse in 2008. The team, led by the ‘experiencedJes Anker Mikkelsen, includes the ‘superbCarsten Pedersen. Mads Krarup is now a High Court judge.

Legal 500, Dispute resolution

 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik