Forsikring & Pension

Vi er eksperter inden for:

 • Regulatoriske forhold
 • Retssagsbehandling og tvisteløsning, både skade- og livsforsikringsprodukter
 • Forsikringsdistribution, herunder formidlingsaftaler samt registrering og tilladelser
 • Overdragelse af forsikringsbestande
 • L/P-investeringer
 • Corporate forsikring
 • Anmeldelse af ændringer i og ansøgning om tilladelse til at købe kvalificerede ejerandele
 • Tilpasning af skade- og livsforsikringsprodukter
 • Compliance
 • Hvidvaskforanstaltninger
 • Kontakt til tilsynsmyndighederne.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi har stor erfaring med at rådgive danske og udenlandske forsikringsselskaber i forbindelse med opkøb, salg og sammenlægning af forsikringsselskaber og pensionskasser og om overdragelse af forsikringsbestande. Vi har særlig erfaring med grænseoverskridende transaktioner inden for forsikringsbranchen.

Vores kompetencer omfatter alle de juridiske udfordringer, som skade-, livsforsikringsselskaber og pensionskasser møder. Vi har indsigt i samspillet mellem de selskabsretlige, foreningsretlige og de regulatoriske krav og har gode relationer til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, som sikrer smidig sagsbehandling.

Køb, salg og sammenlægning af forsikringsselskaber og overdragelse af forsikringsbestande kræver særlig tilladelse fra Finanstilsynet efter lov om finansiel virksomhed. Hvis overdragelsen er grænseoverskridende, indebærer proceduren involvering af finanstilsyn i andre EU/EØS-lande.

Visse organisationstilpasninger kræver også anmeldelse til myndighederne. For eksempel skal ændringer i kvalificerede ejerandele og indirekte ejerandele anmeldes og i visse tilfælde tillades af Finanstilsynet, ligesom anmeldelse af nye direktører og bestyrelsesmedlemmer skal opfylde Finanstilsynets fit & proper-krav om egnethed og hæderlighed.

Branchens udfordringer
De regulatoriske rammer for den finansielle sektor ændrer sig konstant, og den nye lovgivning påvirker den måde, forsikrings- og pensionsvirksomhed drives på. Det har resulteret i en intensiveret dialog med tilsynsmyndighederne og større fokus på intern compliance.

De mange måder at formidle forsikrings- og pensionsprodukter stiller også krav til indhold og opfølgning på aftaler med samarbejdspartnere, ligesom det øgede anvendelsesområde for brug af persondata medfører særskilte dataretsudfordringer.

Emneord

Vores ratings

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating 2018
-  Insurance

Bech-Bruun fields a ‘good and professional’ insurance practice that covers the whole range of contentious and non-contentious matters, with recent work for the three-partner team spanning regulatory issues, as well as insurance litigation and mediation. Henrik Valdorf-Hansen represents the City of Copenhagen against Tryg Insurance and Codan Insurance in relation to a fire in a municipality property. Jes Anker Mikkelsen and Anne Buhl Bjelke, who is ‘always ready to provide the best answer’, represent two accountants in two indemnity lawsuits connected to the collapse of Eik Bank.

Legal 500, Insurance

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating 2018
-  Dispute resolution

Bech-Bruun’s 11-partner dispute resolution team provides an ‘excellent level of service’. The firm is highly recommended for insurance, construction and transport disputes, as well as disputes involving financial institutions. A recent highlight was the defence of ING Geneva Branch and BNP Paribas against claims brought by O.W. Bunker bankruptcy estate trustees; Carsten Pedersen led the case. Other names to note are Mogens Gaarden and Jes Anker Mikkelsen.

Legal 500, Dispute resolution

 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik